Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Trials bij multipel myeloom (ziekte van kahler)

Klik hier voor de website van het Nederlands Kanker Instituut

Het Antoni van Leeuwenhoek behandelt patiënten met kanker uit heel Nederland en wordt er  continu onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen van kanker. Dit onderzoek noemen we 'klinisch-wetenschappelijk onderzoek', 'experimenteel onderzoek' en ook het Engels woord ' trial' wordt veel gebruikt.

Alle medicijnen die nu worden gebruikt voor de behandeling van kanker zijn door middel van soortgelijk wetenschappelijk onderzoek getoetst en uiteindelijk geregistreerd. Dit gebeurt zeer zorgvuldig en stap voor stap.

De ontwikkeling van een nieuw medicijn of behandelingsmethode neemt dan ook jaren in beslag. Om de behandeling van kanker nog verder te verbeteren en te zoeken naar nieuwe behandelmethoden en medicijnen wordt door het Antoni van Leeuwenhoek nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek opgezet en uitgevoerd.

Het kan zijn dat u door uw arts wordt gevraagd om deel te nemen aan zo'n onderzoek.

Hoe werkt deelname

Uw arts zal u informeren over het onderzoek en u schriftelijke informatie hierover meegeven. Neemt u de tijd om deze informatie rustig door te nemen en eventueel te bespreken met anderen.

In de meeste gevallen wordt ook een apart informatiegesprek met een gespecialiseerd verpleegkundige afgesproken. De voor- en nadelen, hoe het onderzoek in zijn werk gaat, gevolgen, bijwerkingen en extra belasting die het onderzoek voor u kan hebben worden allemaal met u besproken.

Deelname aan het onderzoek is uiteraard geheel vrijwillig. Als u besluit om mee te doen wordt u gevraagd uw handtekening te zetten. Uw formele instemming heet 'Informed Consent'. Deze wordt in uw medisch dossier bewaard. U kunt uw instemming overigens op elk door u gekozen moment weer intrekken.

Onderzoeksprotocol en toetsing

Van elk onderzoek wordt zorgvuldig omschreven hoe het moet worden uitgevoerd en wie er mogen deelnemen. Het document waarin dit staat heet het 'protocol'.

Dit protocol moet worden beoordeeld en goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het ziekenhuis. Pas na deze en andere goedkeuringen kan er met het onderzoek worden begonnen.

Ook bestaat er in Nederland een wet waarin staat onder welke voorwaarden wetenschappelijk onderzoek bij mensen mag plaatsvinden, de 'Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)'.

De Medisch Ethische Commissie toetst onder andere of het onderzoeksprotocol voldoet aan de voorwaarden van de WMO en of de belangen van de patiënt voldoende zijn beschermd.

Gedetailleerde informatie over het onderzoek waarvoor u bent gevraagd staat in de schriftelijke patiënteninformatie die u krijgt.

Voor meer algemene informatie over onderzoek naar nieuwe behandelingen op het gebied van kanker kunt u terecht op de site www.kanker.nl.

De onderzoeken vinden in 3 verschillende fases plaats

Fase 1:

Trials bij fase 1

Fase 1:

Het belangrijkste doel van onderzoek in deze fase is om na te gaan wat een geschikte dosering van een medicament of combinatie van medicamenten is.

In deze fase wordt ook nagegaan hoe mensen de behandeling verdragen. Bij geneesmiddelen onderzoek wordt ook vaak onderzocht hoe het middel zich in het lichaam gedraagt, hoe het wordt afgebroken en welke toedieningsvorm het meest geschikt is (tablet, infuus).

Hiervoor worden meestal patiënten gevraagd voor wie geen standaardbehandeling (meer) voorhanden is. Als het onderzoek een behandeling met een geheel nieuw medicament betreft, dan is de kans meestal gering dat u zelf baat heeft bij deze behandeling.

Een fase I onderzoek kan zich ook richten op een nieuw toedieningsschema of een nieuwe combinatie van behandelingen. In dit geval zijn er wel al gegevens over de werking en bijwerking van de behandeling en is er wel de mogelijkheid dat een patiënt baat heeft bij het onderzoek.

Fase 2: Fase 3:

Meer informatie

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder