Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL)

Informatie over chronisch lymfatische leukemie (CLL), de symptomen en de diagnostiek en behandeling van CLL in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Hematologische zorg in het Antoni van Leeuwenhoek eindigt per 1 januari 2018

Het Antoni van Leeuwenhoek bouwt de zorg rondom patiënten met een hematologische aandoeningen (waaronder Hodgkin lymfoom, Non-Hodgkin lymfoom, chronische lymfatische leukemie en Multipel Myeloom) in 2017 af. Per 1 januari 2018 stopt deze zorg helaas in het Antoni van Leeuwenhoek. In principe neemt de afdeling hematologie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam deze zorg van ons over. We werken al vele jaren intensief samen met het AMC en hier is de behandeling van patiënten met CLL en lymfklierkanker een belangrijk speerpunt. Natuurlijk gaat de verwijzing naar het AMC of een ander (academisch) centrum in de regio in overleg met u als patiënt en uw verwijzer.  

De behandeling van hematologische patiënten met radiotherapie ('de bestraling') blijft wel in het Antoni van Leeuwenhoek. Deze zal plaatsvinden in samenwerking met de hematologische afdelingen van het AMC en andere ziekenhuizen in de regio.

De beslissing om te stoppen met onze hematologische zorg is geen gemakkelijke. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft decennialang zorg gedragen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met hemato-oncologische aandoeningen. Vele patiënten hebben vertrouwen in onze zorg en zijn gehecht aan hun behandelend team. We realiseren ons dan ook dat dit voor u als patiënt een ingrijpend besluit is. Maar dit besluit past in de ontwikkeling in de zorg, waarbij hematologische aandoeningen een apart specialisme vormen naast de oncologie. Door het concentreren van alle deskundigheid, kennis en ervaring op dit gebied wordt de zorg voor patiënten verder verbeterd. En dat is waar het Antoni van Leeuwenhoek voor staat: de beste zorg voor de patiënt. We bedanken onze patiënten voor hun vertrouwen en zorgen uiteraard voor een goede verwijzing en overdracht.

Wat betekent dit concreet als u patiënt bent bij de afdeling hematologie in het Antoni van Leeuwenhoek?

1. Voor de begeleiding en eventueel verdere behandeling van uw hematologische aandoening zal - in nauw overleg met u en uw verwijzer/huisarts - gekeken worden of u naar het AMC verwezen kunt worden of dat u naar een ander (academisch) centrum in de regio verwezen kan worden. Uiteraard is uw eigen stem hierin bepalend.

2. Het Antoni van Leeuwenhoek neemt geen nieuwe patiënten aan waarvan wordt gedacht dat zij hematologische aandoeningen hebben.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u bellen met  020-5129111.

 

Chronische Lymfatische Leukemie (CLL)

Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) is een aandoening die wordt veroorzaakt door een kwaadaardige woekering van abnormale witte bloedcellen (lymfocyten). De ziekte komt met name voor bij mensen boven de 50 jaar, maar ook op jongere leeftijd kan de diagnose gesteld worden.

Oorzaken en symptomen van CLL

De oorzaak is onbekend. CLL kan de volgende klachten veroorzaken: pijnloze zwelling van lymfeklieren, een "vol gevoel" in de buik door een vergrote milt, bloedarmoede, gewichtsverlies, verhoogde vatbaarheid voor infecties, verhoogde bloedingsneiging, vermoeidheid, koorts en nachtzweten.

Bij het merendeel van de patiënten wordt CLL bij toeval geconstateerd (bijvoorbeeld door bloedonderzoek), zonder dat zij hiervan klachten ondervinden.

Wait and see

Indien u geen klachten heeft van de ziekte en deze niet snel toeneemt, hoeft u hiervoor niet direct behandeld te worden. Uw arts houdt u onder controle. Bij sommige patiënten is het zo dat ze jaren met deze ziekte leven zonder hiervoor een behandeling nodig te hebben. Bij klachten of duidelijke progressie van de ziekte zal een behandeling gestart worden.

Second opinion na diagnose kanker

Het is mogelijk dat bij u elders de diagnose kanker is gesteld maar u graag een second opinion in het Antoni van Leeuwenhoek wilt aanvragen. Lees meer over second opinion en hoe dit verloopt in ons instituut.  

Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan. Alle genoemde onderzoeken en behandelingen kunnen, maar hoeven niet toegepast te worden. De onderzoeken en behandelingen hangen onder andere af van uw conditie, leeftijd en het stadium van de ziekte.

Diagnostiek

Om de diagnose chronisch lymfatische leukemie (CLL) te kunnen stellen, kunnen de volgende onderzoeken verricht worden:

Behandelingen

Op de afdeling Dagbehandeling

Chemotherapie

Chemotherapie kunnen we als aanvullende behandeling geven. Dit kan vooraf of na een operatie of in combinatie met radiotherapie.

Lees meer over de behandeling

Onderzoek naar nieuwe behandelingen van kanker

Het Antoni van Leeuwenhoek behandelt patiënten met kanker uit heel Nederland en wordt er continu onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen van kanker. Dit onderzoek noemen we ‘klinisch-wetenschappelijk onderzoek’, ‘experimenteel onderzoek’ en ook het Engels woord ‘trial’ wordt veel gebruikt. Lees hier meer. Ook of, en hoe u wellicht in aanmerking kan komen voor het onderzoek naar nieuwe behandelingen.</p>

Trials bekijken

Meer informatie

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder